لینک های دسترسی

Breaking News

راه حل اختلافات دسترسی به آب در افغانستان


دریایی در افغانستان که در امتداد آن اراضی زراعتی وجود دارد

یک گزارش تازۀ ملل متحد، روی حل و فصل اختلافات دسترسی به آب در افغانستان، به شیوه های موثر و شفاف تاکید کرده است.

تادا میچی یاماماتو، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفت که حل و فصل مسالمت آمیز این اختلافات برای اقتصاد آن کشور، و جلوگیری از جنگ، اهمیت حیاتی دارد.

یوناما، در گزارش جدید خود تحت عنوان "حق دسترسی به آب: ارزیابی چارچوب حقوقی حاکم بر آب افغانستان برای زراعت" اشاره می کند که از روش های رسمی و غیر رسمی برای حل و فصل اختلافات مربوط به آب در افغانستان استفاده می شود، و بیشتر فیصله ها در سطح محل توسط میرآب ها، صورت می گیرد.

گزارش یوناما حاکی است که در تطبیق قانون آب افغانستان که در سال ۲۰۰۹ تدوین شد، خالیگاه ها وجود دارد.

مایکل هارتمن، رئیس دفتر حاکمیت قانون در یوناما می گوید این یافته ها تائید میکند که مشکل در متن قانون نیست بلکه در تطبیق آن است و یوناما به کمک خود برای تطبیق وسیعتر قانون آب، ادامه خواهد داد.

حدود هشتاد در صد از مردم افغانستان از بخش زراعت، امرار معاش می کنند. اکثریت جوامع روستایی در آن کشور برای رشد غله جات و تغذیه مواشی شان، به دسترسی قابل اعتماد به منابع آب نیاز دارند.

یوناما با در نظر داشت نتایج یک مطالعه ساحوی که جهت ارزیابی موثر میکانیزم های حل اختلافات طراحی شده بود، پیشنهادات عملی را برای کمک به حل اختلافات، بدون آنکه به خشونت منجر شود، ارائه داده است.

XS
SM
MD
LG