لینک های دسترسی

Breaking News

شستشوی بدن با آب بیحد سرد، رسم جاپانی ها


یک صد و یک نفر امروز در یک زیارتگاه توکیو گرد هم آمده و به هدف منزه کردن روح و داشتن صحت خوب در سال نو، با آب بیحد سرد، حمام کردند.

در این میان نهُ زن نیز اشتراک داشت و این یک صد و یک جاپانی، همه لباس سفید سنتی بر تن داشتند. آنان برای لحظۀ در اطراف زیارتگاه قدم زدند و با انجام برخی از حرکات ورزشی، بدن خود را به اصطلاح "گرمکاری" کردند.

مراسم شینتو
مراسم شینتو

آنها سپس در داخل یک حوض کوچک آب بیحد سرد برای لحظۀ نشستند. این رسم را شینتو مینامند که از ۶۲ سال به اینسو بر پا میشود.

شینتو این بار در حالی در هوای ابر آلود برگزار شد که سردی هوا نزدیک به دو درجۀ سانتی گراد میرسید. سازماندهندگان گفتند که در جریان چند دهۀ گذشته این بار شینتو در سردترین روز برگزار شد.

این رسم معمولاً به روز یک شنبه دوم سال نو میلادی برگزار میشود.

XS
SM
MD
LG