لینک های دسترسی

Breaking News

سیما سمر: دفاع از زنان به معنی مخالفت با مردان نیست


سیما سمر میگوید، ضعف حاکمیت قانون باعث شده تا مردم به نهادهای دولتی اعتماد کامل نداشته باشند

سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که اگر زنان منحیث یک رکن اساسی ادامۀ حیات بشری با کرامت زندگی نکند، "ممکن نیست که مردان با کرامت باشد."

خانم سمر می گوید که باوجود پیشرفت و دست آوردهای قابل ملاحظه، "هنوز زنان افغان در تمام گوشه و کنار افغانستان از حقوقیکه زنان در شهرهای بزرگ برخوردار اند، برخوردار نیست."

رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گوید "ما زمانی رضای خواهیم بود که هر زن احساس مصؤنیت بکند."

خانم سمر از کارکرد حکومت قبلی تا حد شاکی بوده و می گوید که "تلاش های بیشتر باید صادقانه صورت می گیرفت که ما میتوانستیم از کمک های که دنیا به افغانستان کرده بود، استفاده عظمی می کردیم."

به گفتۀ خانم سمر، ضعف حاکمیت قانون یکی از مشکلات دیگریست که باعث شده تا مردم به نهادهای دولتی اعتماد کامل نداشته باشند.

XS
SM
MD
LG