لینک های دسترسی

نظری به اخبار رسانه های اجتماعی درین هفته


درهفته ای که گذشت رویداد های زیادی در رسانه های اجتماعی پوشش یافته است. در آغاز هفته با ناپدید شدن طیاره ایر ایشیا بر فراز آبهای دریایی جاوا بسرعت در رسانه های اجتماعی منتشر شد. بعد ازینکه بقایا و اجساد مسافرین پیدا شد، تعدادی زیادی برای همدردی با قربانیان در صفحات اجتماعی و تویتر درینمورد نوشته اند. درمیان سایر موضوعات مرتبط به افغانستان، مقاله اخیر روزنامه اشپیگل که یکبار دیگر ادوارد سنودن معلومات تازه ای اداره استخبارات امریکا را درمورد هدف قرار دادن و کشتار افراد ملکی در افغانستان ، نشر کرده است، باعث مباحث و واکنش های در رسانه های اجتماعی شده است.

XS
SM
MD
LG