لینک های دسترسی

تلویزیون

نظری به اخبار رسانه های اجتماعی درین هفته


درین هفته دو موضوع همگام هم در رسانه های اجتماعی پوشش یافته: مذاکرات با طالبان و مسابقات کرکت افغانستان. در اخباری که درمورد آماده گی طالبان برای مذاکرات با حکومت وحدت ملی منتشر شد، مردم در رسانه های اجتماعی عکس العمل های زیادی داشته اند. تعدادی از مردم از مذاکرات با طالبان با تجربه ای که از آنها دارند اظهار نگرانی نموده اند، اما تعدادی دیگری این مذاکرات را به نفع افغانستان و منطقه خوانده اند و طرفداری از برقراری صلح در کشور نموده اند. اما در بحث اخبار غیر سیاسی و مهم برای افغانستان: با نشر اخبار کرکت درین هفته دوبازی مهم افغانستان در رسانه های اجتماعی مورد بحث قرارگرفته است.

XS
SM
MD
LG