لینک های دسترسی

عسکر امریکایی مظنون به افشای اطلاعات خفیه به ویرجینیا انتقال داده شد


عسکر امریکایی مظنون به افشای اطلاعات خفیه به ویرجینیا انتقال داده شد

اردوی ایالات متحده میگوید عسکر امریکایی که مظنون به افشای اطلاعات خفیه نظامی به موسسه انترنیتی ویکی لیکس است، از کویت به زندان نظامی در ویرجینیا انتقال داده شده است.

برادلی مانینیگ در پایگاه کوانتیکو به خاطر افشاء معلوکات خفیه؛ منتظر محکمه است.

در ماه اپریل وییکی لیکس ویدیویی خفیه را نشان داد که در سال ۲۰۰۷ هلیکوپتر امریکایی در عراق حمله انجام داده و دو عراقی را که با رسانه خبر گزاری رویترز کار میکردند، هلاک ساخت.

دو ماه بعد، اردوی امریکا اعلان کرد که منینیگ را به خاطر افشای معلومات خفیه توقیف کرده است.

منییگ پس از اینکه ویکی لیکس ده ها هزار سند خفیه مربوط به جنگ در افغانستان را افشاء ساخت، تحت شک قرار گرفت.

وزارت دفاع ایالات متحده بروز پنشجبه گفت، افشای این اسناد زندگی مردم را به خطر انداخته و بر روابط کشور های متحد خدشه وارد میسازد.

XS
SM
MD
LG