لینک های دسترسی

اعلام حالت اضطرار در موگادیشو


اعلام حالت اضطرار در موگادیشو

حکومت سومالیا در مناطقی که قبلاً تحت ادارۀ گروه شورشی الشباب قرار داشت، حالت اضطرار را اعلان نمود.

دستور شیخ شریف شیخ احمد، رئیس جمهور سومالیه، که به روز شنبه نشر شد حاکی است، تندروان الشباب از وارد شدن به ساحاتی در موگادیشو منع قرار داده شده اند که وی آنرا مناطق آزاد شده خواند.

حکومت سومالیا تلاش دارد تا حاکمیت خود را در ساحاتی که قبلاً تحت ادارۀ الشباب قرار داشت تأمین نماید زیرا هراس آن وجود دارد که جنگ سالاران موجود در منطقه ادارۀ ساحات متذکره را در دست گیرند.

XS
SM
MD
LG