لینک های دسترسی

Breaking News

منع فعالیت موسسات خیریه در سومالیا توسط گروه الشباب


گروه الشباب مربوط القاعده - طفل سوتغذی در سومالیا

در حالی که مردم سومالیا به سبب خشکسالی شدید، از قحطی رنج می برند، تندروان گروه الشباب میگویند، آنها مؤسسات خیریه را اجازه نخواهند داد تا در آن کشور فعالیت نمایند.

گروه الشباب که با شبکۀ القاعده ارتباط دارد، اعلامیۀ ملل متحد را که حاکی از خشکسالی در دو ساحۀ تحت کنترول آن گروه در سومالیا می باشد، "تبلیغات" عنوان میکند.

هفتۀ گذشته، ملل متحد در مناطق باکول و شبیلی سُفلا در جنوب سومالیا، از خشکسالی خبر داده و گفت که حدود نیمی از نفوس سومالیا، نیاز عاجل به کمک ها دارند.

منع فعالیت موسسات خیریه در سومالیا توسط گروه الشباب
منع فعالیت موسسات خیریه در سومالیا توسط گروه الشباب

سازمان صحی جهان امروز اعلام داشت که پنج ساحۀ دیگر در جنوب سومالیا نیز در ورطۀ خطر خشکسالی قرار دارند.

شیخ علی محمود سخنگوی دستۀ الشباب به روز پنجشنبه ملل متحد را متهم نمود که گویا به دلایل سیاسی، در توضیح این بحران از مبالغه کار میگیرد.

وی گفت، گروه الشباب تنها به افزایش کمک ها از طریق مؤسسات خارجی یی اجازه خواهد داد که فعلاً در ساحات آنها فعالیت دارند، نه به مؤسساتی که از آنجا منع شده اند.

در عین حال، ادارۀ أمور پناهجویان ملل متحد به روز جمعه اظهار داشت که سطح مرگ و میر ناشی از گرسنگی در میان مهاجرین تازه از راه رسیده به کمپ ها در ایتوپیا و کینیا، همچنان بالا میرود و مهاجرت سومالیایی ها نیز افزایش می یابد.

XS
SM
MD
LG