لینک های دسترسی

Breaking News

رویکرد دو کشور مدیترانه ای به استفاده انرژی آفتابی


حوزه مدیترانه بطور دایم به خاطر داشتن روزهای آفتابی خود مورد تحسین بوده است، با آنهم تاحال دستگاهای برق آفتابی در آنجا تا حد اندکی بوده است.

ولی از این به بعد چنین نخواهد بود. زیرا تکنولوژی جدیدی اکنون به میان آمده است و دو کشوری که در اطراف بحیره مدیترانه موقعیت دارند ـ اسرائیل و مراکش - اکنون دستگاهای بزرگ برق آفتابی را درحال ساختمان دارند.

این دستگاه ها به پیمانه وسیعی انرژی آفتاب را به انرژی برق مورد نیاز هزاران خانواده فراهم می کند.

کارگران ساختمانی در صحرای نگف اسرائیل مصروف نصب آیینه های بزرگی اند که به تدریج یک ساحه ای یک میلیون مترمربعی را احتوا خواهد کرد. این آینه ها نور آفتاب را به صوب برج بلندی رهنمونی می کند.

نوام نزانی یک تن از کارگران دستگاه میگالم برق آفتابی است. این کارگر می گوید "آنچه را مشاهده می کنید جریان نصب آینه هایی است که بخشی از یک دستگاه بزرگ آفتابی است که مشتمل بر ٥٠ هزار آینه هلیوستات است و نور افتاب را منعکس می سازد".

اکثر جنراتورهای انرژی آفتابی کوچک به اساس استفاده از تکنالوژی فوتو ولولتیک ارزان قیمت کارمیکنند و نور جمع شده خورشید را به صورت مستقیم به برق مبدل می کند.

اما برای پرو‏ژه های بزرگی که بیشتر به مقیاس میگاوات برق تولید می کنند از لحاظ اقتصادی استفاده از انرژی متمرکز خورشیدی بیشتر با صرفه جویی توام خواهد بود تا بخار کافی را برای چرخاندن جنراتورهای بزرگ تولید برق تولید کند.

رواج این تکنالوژی الگویی برای افغانستان است که بخش وسیعی آن روزهای اکثرا آفتابی دارد
رواج این تکنالوژی الگویی برای افغانستان است که بخش وسیعی آن روزهای اکثرا آفتابی دارد

آینه هایی که در این دستگاه نصب می شود به طور اتومات حرکت آفتاب را در افق تعقیب می کند.

رئیس دستگاه برق میگالم در اسرائیل می گوید که آنها برج های کنترول کننده پیشرفته با امکانات وای فای دارند که در اطراف دستگاه پراگنده می باشد و از آخرین تکنالوژی تولید قدرت بخار کار می گیرند.

وقتی دستگاه برق آفتابی میگالم سال آینده تکمیل گردد در آن صورت ١٢١ میگاوات برق را که می تواند به ١٢٠ هزار خانواده برق فراهم کند، تولید می کند.

درعین حال، مرحله نخست یک دستگاه تولید مشابه برق درین اواخر در جنوب کوهای اتلس در مراکش به تولید آغازکرده است.

در این دستگاه از تکنالوژی آینه های مقعر و محلول نمکی کار گرفته می شود که دران این محلول تا حرارت ۴٠٠ درجه سانتی گراد گرم می شود.

این محلول داخل لوله ها از محراق شیشه ها عبورکرده وبرای سه ساعت بعد از آفتاب نشست نیز حرارت خویش را حفظ می کند. انرژی حرارتی بعدا به انرژی برقی مبدل می گردد.

هرگاه تمام سه مرحله دستگاه برق آفتابی درمراکش تکمیل گردد، جمعا ٥٠٠ میگاوات برق را تولید خواهد کرد که می تواند ضروریات برق را برای ١،١ میلیون مراکشی پوره کند.

مقامات هردو دستگاه تاکید می ورزند که این دستگاها دور از راه های هوایی عبور پرندگان مهاجر ساخته شده اند و ضرری را به این نوع پرندگان نمی رساند.

رواج این تکنالوژی می تواند الگویی برای افغانستان باشد زیرا به اساس مطالعات انجام یافته بخشی های وسیعی از افغانستان بیشتر از ٣٠٠ روز آفتابی دارد که می تواند با استفاده از تکنالوژی جدید مقادیر زیاد برق را تولید کرد.

یکی از نگرانها در انکشاف این تکنالوژی این است که دستگاها، پایه ها و سیم های انتقال برق که با تولید برق به کمک نور آفتاب و باد کار می کنند نقیصه مهمی دارد و آن صدمه زدن به پرندگان است خاصتا پرندگان شب پرواز که با تصادم به این ساختمانها از بین می روند.

گزارشگر: جورج پوتیک

ترجمه: عبدالواجد عادل

XS
SM
MD
LG