لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضای فعالین سعودی برای اصلاحات بزرگ


تقاضای فعالین سعودی برای اصلاحات بزرگ

بیشتر از ۱۰۰ دانشمند، فعال و تجار سعودی، خواهان اصلاحات بزرگ بشمول ایجاد یک قانون اساسی شاهی شدند.

دراین اعلامیه که به روز یکشنبه از طریق انترنت به چاپ رسید همچنان تقاضا شده است تا شورای مشورتی پادشاه عربستان سعودی، بجایی تعیین شدن، انتخاب گردد. به اضافه آن، اعلامیه شامل تقاضا ها برای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در کشوری میباشد که آزادی زنان بسیار مقیدانه میباشد.

در عین حال، به روز یکشنبه ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی همچنان به پیشنهادات خود برای ابتکارات جدید اقتصادی برای مردم آنکشور ادامه داد، اینبار وی دستور داد تا به کارمندان قراردادی موقتی حکومت، مشاغل رسمی پیشنهاد شود.

هفته قبل، پادشاه سعودی مصارف حکومت را برای پروگرامهای اجتماعی افزایش بخشید، که شامل ۱۱ ملیارد دالر برای قرضه های جدید مسکن و ملیارد ها دالر دیگر برای کمک به نیازمندان برای پرداخت مخارج برق، ترمیمات خانه هایشان و تعلیم و تربیه اختصاص داد.

ملک عبدالله همچنان فرمان داد تا معاشات مامورین حکومت ۱۵ در صد افزایش یابد. سر جمع تمام این اصلاحات به ۳۶ ملیارد دالر بالغ میشود.

XS
SM
MD
LG