لینک های دسترسی

فرامین تازه در عربستان سعودی


فرامین تازه در عربستان سعودی

شاه عربستان سعودی در سلسلۀ کوشش هایش برای جلوگیری از گسترش نارامی های اخیر ممالک عربی به کشورش روز جمعه به مردمش وعدۀ اصلاحات و امتیازات نقدی را نمود.

ملک عبدالله در خطابه تلویزیونی یی که امروز پس از نماز جمعه ایراد نمود نخست نیرو های امنیتی کشورش را به خاطر در ثبات نگهداشتن عربستان سعودی طی نارامی های اخیر مورد ستایش قرار داد و به تعقیب سخنرانی کوتاهش، نطاق تلویزیون، سلسله یی از فرامین شاهی را به قرائت گرفت.

درین فرامین شاهی افزایش معاشات و اهدای تحایف نقدی وعده داده شد و ضمناً حکومت تعهد نمود که بر علیه فساد اداری به مبارزه بپردازد.

اوایل ماه جاری میلادی، حکومت عربستان سعودی انجام تظاهرات را در آن کشور منع قرار داد اما با آنهم چندین مظاهرۀ کوچک و پراگنده یی را شاهد بود.

XS
SM
MD
LG