لینک های دسترسی

Breaking News

خروج نیرو های سودان جنوبی از مناطق تازه تسخیر شده و نفت خیز


سودان جنوبی میگوید، نیروهایش را از مناطق نفت خیز هیگلیگ که ده روز قبل آن را از سودان تسخیر کرده بود، بیرون خواهد کرد.

تسخیر این مناطق از سوی سودان جنوبی، ترس وقوع جنگ بین دو کشور تازه از هم جدا شده را به میان آورده است. یک سخنگوی حکومت سودان جنوبی امروز جمعه به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور آن کشور دستور خروج نیرو های نظامی از هیگلیگ را صادر کرده است.

در همین حال، وزیر اطلاعات سودان جنوبی میگوید، تطبیق این دستور به طور عاجل آغاز شده و خروج کامل قوا از منطقۀ یاد شده، تا سه روز تکمیل خواهد شد.

سودان جنوبی به خاطر تسخیر نظامی مناطق نفت خیز هیگلیگ، تحت فشار سنگین بین المللی قرار گرفت. بن کی مون سرمنشی ملل متحد به روز پنجشنبه گفت: "من از سودان جنوبی تقاضا میکنم که هرچه عاجلتر نیرو های خود را از هیگلیگ فراخواند. این کار سودان جنوبی، یک تخلف و تجاوز بر حریم سودان و یک اقدام غیر قانونی می باشد."

مقامات سودان جنوبی، منطقۀ هیگلیگ را بخشی از قلمرو خود میدانند و حال میگویند که خواستار حل منازعات سرحدی با سودان، از طریق حکمیت بین المللی می باشند.

XS
SM
MD
LG