لینک های دسترسی

Breaking News

'قهرمان ملی' باید چه امتیازاتی داشته باشد؟


احمد ولی مسعود، رئیس بنیاد احمد شاه مسعود از حکومت جدید افغانستان خواسته است که تصویر مقبرۀ برادرش احمد شاه مسعود باید در بانک نوت های افغانستان چاپ شود و دیگر امتیازات رسمی 'قهرمان ملی' تعریف شود.

این خواسته بدنبال تصمیم شورای وزیران مبنی بر نامگذاری میدان هوایی بین المللی کابل، بنام حامد کرزی، مطرح گردیده است.

احمد ولی مسعود می گوید: "چاپ آرامگاه قهرمان ملی در بانک نوت یک مصوبه قبلی است. این {پیشنهاد} از طرف دولت قبلی و از طریق شورای وزیران تصویب شده بود اما طی مراحل نشده بود و امیدواری من این است که حکومت وحدت ملی بتواند که این را طی مراحل قانونی کند و بتوانیم که عکس آرامگاه اش را در بانک نوت های افغانی به چاپ برسانیم."

آقای مسعود می گوید که حکومت پیشین و لویه جرگه افغانستان به برادرش، احمد شاه مسعود، لقب قهرمان ملی و امتیازات معنوی را اعطاء کرده بود که هیچ امتیازی در ارتباط به این لقب جامه عمل نپوشیده است.

احمد ولی مسعود افزود که باید حکومت وحدت ملی تعریف قهرمان ملی و امتیازات معنوی وی را مشخص سازد. احمد شاه مسعود یکی از فرماندهان عمده جهادی بود که در نهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ در یک انفجار انتحاری کشته شد.

حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان پس از برگزاری لویه جرگۀ قانون اساسی سال ۱۳۸۲ خورشیدی در فرمانی احمد شاه مسعود را "قهرمان ملی" لقب داد و جاده اصلی منتهی به میدان هوایی کابل را جادهء "مسعود بزرگ" نام گذاشت.

در فرمان حامد کرزی، همچنان ذکر شده است که از کشته شدن احمد شاه مسعود باید به گونۀ رسمی تجلیل صورت گیرد و عکس های وی باید در دوایر دولتی گذاشته شود.

به گفته احمد ولی مسعود، حالا حکومت وحدت ملی باید دیگر امتیازات برادر مرحومش را در قانون تسجیل کند.

احمد ولی مسعود می گوید: "واقعا، باید از همین جا شروع کنیم. بیاییم مشترکات ملی خود را برجسته بسازیم. اگر بیرق ملی است، اگر سرود ملی است، قهرمان ملی است. اگر بسیاری از مشترکات دیگری است که به آن به نتیجه می رسیم. اگر در بین مردم افغانستان واقعا پیوند می توانیم ایجاد کنیم، باید این برجسته شود."

اما بلقیس روشن، سناتور افغان می گوید که ارج گذاشتن تنها به آقای مسعود به حیث قهرمان ملی خیانت به تمام کشته شدگان دیگر در جریان جنگ های افغانستان است که اصلاً در نبرد سهیم نبوده اند.

خانم روشن با انتقاد از سیزده سال حکومت پیشین افغانستان می گوید که حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان امتیازدهی را به سران و فرماندهان گروه های جهادی و تنظیم ها آغاز کرد که شایستگی چنین امتیازاتی را نداشتند.

خانم ر وشن افزود "یکبار دیگر آغاز این خیانت، نام گذاری پوهنتون تعلیم و تربیه کابل به نام ربانی بود."

ادریس رحمانی، تحلیلگر سیاسی مستقر در امریکا، طرح پیشنهاد امتیازات برای احمد شاه مسعود به عنوان قهرمان ملی را مسئله پرآزمون برای دولت وحدت ملی می خواند، زیرا وی معتقد است که یکی از آزمون های بزرگ حکومت جدید افغانستان نهادینه کردن وحدت ملی خواهد بود.

آقای رحمانی می گوید:

کسانی که فکر می کنند این حکومت اساسا به این طور پالیسی{وحدت ملی} تعهد ندارند، آنان تلاش می کنند که حکومت را به چالش بکشند که این حرکت هم می تواند جزئی از همین روند به حساب بیاید و در عین زمان کسانی که در داخل حکومت می خواهند به طرفداران شان به اثبات برسانند که ما به این پالیسی{وحدت ملی} تعهد داریم. آنان پیوسته کوشش خواهند کرد که کارهای نمونه ای که در بسیاری جهات اساسا منطق کاری و اداری نداشته باشد مگر به خاطری که تا حدی فشارسیاسی را از سر حکومت جدید کم بسازند، آنان تلاش می کنند بعضی تصامیمی بگیرند که تا حدی این فشارها را آرام بسازند.

به نظر می رسد، گروه های سیاسی در افغانستان با طرح این نوع تقاضاها، در صدد مشروعیت بخشیدن به حضور و کارکردهای گذشته خویش می باشد. طی حدود ۱۳ سال گذشته، چندین جاده عمومی و میدان اصلی شهرهای مختلف به نام رهبران جهادی نامگذاری شده است.

از سوی دیگر، بسیاری از گروه های سیاسی تحت نام رهبران کشته شده شان "بنیاد" ایجاد کرده اند اما فعالیت های آن بنیادها ملموس و قابل توجه نبوده است و حتی برای تجلیل از گرامیداشت یا مراسم سالگرد کشته شدن آن رهبران از بودجه دولتی استفاده می شود.

XS
SM
MD
LG