لینک های دسترسی

شمشیر بازی در افغانستان درحال پیشرفت است


شمشیر بازی در افغانستان درحال پیشرفت است

بازی شمشیر بازی در افغانستان در حال پیشرفت است و در حال حاضر علاقه مندان این بازی به ده تن میرسد.

با وجودی اینکه ورزش یاد شده در چند ولایت محدود مروج است مگر ورزشکاران افغان توانسته اند که در مسابقات جهانی دست آوردی خوبی داشته باشند.

شمشیر بازی مدرن که در بازی های المپیک نیز شامل می باشد در افغانستان علاقه مندانی زیادی این ورزش را به پیش میبرد.

با آنهم شمشیر بازی به شکل عنعنوی در بعضی از مناطق افغانستان در مراسم خوشی میان جوانان مروج است مگر شمشیر بازی عنعنوی با این نوع یکسان نیست.

طارق روشنگر ریس فدراسیون شمشیر بازی می گوید یگانه مشکلی آنان قیمت بلند وسایل میباشد که یک دست لباس به یک هزارو پنج صد دالر امریکایی است.

‌‌‌‌طارق روشنگر، ریس فدراسیون شمشیر بازی:

"حال مردم با شمشیر بازی آشنا شده اند و می فهمند که در افغانستان فدراسیون شمشیربازی وجود دارد و در ضمن تعداد ورزشکاران ما نیز در حال گسترش است".

شمشیربازی مدرن که به سه نوع فلوره ، ایوا و سابی در جهان مروج است در افغانستان نوع فلوره آن به اجرا گذاشته می شود و هدف حریف تنها تنه می باشد.

شفیع که از سه سال بدینسو ورزش شمشیر را به پیش میبرد آرزو مند است که مانند گذشته که وی دست آوردی داشته نیز خوب بدرخشد.

شفیع، ورزشکار: "اولین کسی هستم که در مسابقات خارجی به افغانستان مدال آورده ام و شوق و علاقه من که به شمشیربازی بود توانستم که به این دست آورد دست یاب شوم.

از دیګر جوانان نیز آرزود دارم که به هر ورزش که علاقه مند هستند روبیاورند که هم به صحت آنان خوب است و نیز یک ورزش را انجام خواهند داد"

کابل ، بلخ،هرات،خوست،ارزګان،پکتیا و غزنی از جمله ولایات است که شمشیر بازی در آن مروج است.

آنان از کشور های که شمشیربازی در آن به اجرا گذاشته می شود در خواست می نمایند که در بخش تربیه کدر ها با ایشان کمک نماید.

از پنج سال بدینسو شمشیر بازی در افغانستان به شکلی رسمی به پیش برده می شود.

مسولین این فدراسیون می گوید که تا حال یک بار در مسابقات که در جنوب آسیا برگذار گردید بود به مقام سوم نایل آمده بودند.

XS
SM
MD
LG