لینک های دسترسی

آمادگی رئیس جمهور اوباما برای خطابۀ سالانه به کانگرس


آمادگی رئیس جمهور اوباما برای خطابۀ سالانه به کانگرس

رئیس جمهور براک اوباما دومین خطابۀ سالانه روی اوضاع کشور را، شام امروز قبل از جلسۀ مشترک کانگرس ایالات متحده ایراد میکند.

رئیس جمهور اوباما حین خطابه اش به کانگرس و ملت به یک دگرگونی عجیبی از توازن قدرت در بین اعضای هر دو مجلس کانگرس روبرو خواهد شد. حال جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان اکثریت اند و آنها قبلاً لغو قانون اصلاحات خدمات صحی اوباما را منظور نموده اند.

XS
SM
MD
LG