لینک های دسترسی

برگرداندن یک مجسمه با قدمت تاریخی به موزیم کابل


برگرداندن یک مجسمه با قدمت تاریخی به موزیم کابل

آلمان یک اثر هنری را که یک هزار و هشتصد سال قدمت دارد به موزیم ملی افغانستان برگردانده است. اما تا اکنون هزاران اثر آن موزیم ناپدید می باشد.

آلمان این مجسمۀ سنگ آهک را که از دوران قبل از اسلام است به تازگی به افغانستان فرستاده است. این اثر ظاهرا یک تماشاچی را نشان می دهد که به طرف چپ نگاه کرده و بودا را تماشا می کند.

مسئول موزیم ملی افغانستان می گوید این یکی از 70 هزار اثری را است که در جریان جنگ های داخلی سال های 90 میلادی به یغما رفته است.

عمرا خان مسعودی می گوید از سال 2007 به این طرف، بیش از هشت هزار اثر هنری موزیم به کمک ملل متحد و پولیس بین المللی به افغانستان برگشتانده شده است.

XS
SM
MD
LG