لینک های دسترسی

یک انفجار مدهشی در یک بازار مزدهم در مرکز سوریه به روز پنجشنبه، چندین تن را مجروح کرد.

انفجار در حالی صورت گرفت که ترکیه ماشیندار های ضد طیاره و انواع مختلف مهمات را در امتداد سرحد سوریه جابجا کرده است. سوریه یک هفته قبل یک جت ترکیه را سقوط داد.

قدرت های بزرگ جهان روز شنبه روی وضع سوریه در شهر ژنیف ملاقات می کنند. سوریه از پشتیبانی روسیه، یکی از پنج عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل، برخوردار است و بنابر همین دلیل انتظارات بلندی از نشست ژنیو نمیرود.

بشارت الاسد، رئیس جمهور سوریه، با فشارهای شدید بین المللی مواجه است تا ضمن خاتمه دادن به خشونتها در آنکشور از قدرت کنار برود.

XS
SM
MD
LG