لینک های دسترسی

Breaking News

حس قوی بویایی با طول عمر ربط دارد – پژوهش


ضعف حس بویایی می‌تواند نمایانگر ابتلای افراد به یک سلسله بیماری‌های زوال کنندۀ اعصاب باشد و دانشمندان نیز با درنظر داشت این نکته در یافته های یک تحقیق جدید گفته اند که سالمندانی که حس بویایی ضعیف دارند، کمتر از آن عده همسالان شان عمر می‌کنند که حس قوی بویایی دارند.

این پژوهش با شرکت ۲۲۸۹ سالمند بین ۷۱ تا ۸۲ و در جریان ۱۳ سال در پوهنتون ایالتی میشیگن امریکا انجام شده است که در آن توانمندی شرکت کنندگان از جنس و نژادهای مختلف، در تشخیص دقیق ۱۲ بوی معمول ارزیابی شد.

در جریان ۱۳ سال تحقیق، کم از کم ۱۲۱۱ شرکت کننده درگذشت. دانشمندان پی بردند کسانیکه زودتر درگذشتند حس ضعیف بویایی داشته و کسانیکه دیرتر زنده مانده بودند دارای حس قویتر بویایی بودند.

یافته‌های این گزارش که در ژورنال طب داخلۀ امریکا نشر شده است، حاکی از آن است که ضعف بویایی در سالمندان را می توان به عنوان نشانۀ مقدم یا هشدار ابتدایی از وخامت سلامت عمومی و سرآغاز زوال فزیکی و روانی پنداشت.

دانشمندان می‌گویند که ضعف حس بویایی، به گونۀ خاص، بازتابدهندۀ خطر بیماری‌های انحطاط دهندۀ اعصاب چون پارکینسن، الزایمر و زوال عقلی بوده می‌تواند.

یکی از محدودیت‌های پژوهش تازه این بود که دانشمندان در مورد عواملی که سبب ضعف بویایی شماری از شرکت کنندگان شده بود، مثل جراحی بینی یا حساسیت مزمن، تاریخچه نگرفته بودند.

XS
SM
MD
LG