لینک های دسترسی

امکان تغییر قانون اساسی سودان بعد از همه پرسی


امکان تغییر قانون اساسی سودان بعد از همه پرسی

رییس جمهور سودان میگوید در صورتیکه در نتیجۀ همه پرسی ماه آینده، جنوب آن کشور از شمال علیحده شود، قانون اساسی کاملاً اسلامی را ایجاد خواهد کرد.

عمر البشیر طی بیانیۀ یی به روز یکشنبه گفت در صورتیکه جنوب از شمال جدا شود، حکومت قانون اساسی را تغییر داده و هیچ سؤالی در مورد تفاوت های فرهنگی و نژادی باقی نخواهد ماند.

او گفت شریعت اساس قانون اساسی بوده، و زبان رسمی آن کشور عربی خواهد بود.

قانون اساسی موقت سودان در سال 2005، تطبیق قانون اسلامی را در شمال رسمیت داد، ولی تفاوت های فرهنگی و اجتماعی مردم جنوبی آن کشور را نیز در نظر گرفته بود.

قرار است همه پرسی به تاریخ نُهم جنوری در سودان برگزار شود تا رأی دهندگان تصمیم گیرند که آیا جنوب سودان خودمختار شود و یا با شمال یکجا بماند.

نایفی علی نایفی، همکار آقای بشیر به روز پنجشنبه گفت تقریباً اطمینان کامل دارد که کشور دو پارچه خواهد شد. آن اولین باری بود که یک مأمور ارشد شمال اذعان نمود که جنوب علیحده خواهد گردید.

XS
SM
MD
LG