لینک های دسترسی

آغاز همه پرسی در سودان


آغاز همه پرسی در سودان

میلیون ها سودانی روز یکشنبه در همه پرسی رأی میدهند که توقع میرود بزرگترین کشور افریقا را به دو بخش تقسیم نماید.

هزاران سودانی از شب هنگام در مراکز رأی دهی صف بسته بودند تا درین همه پرسی اشتراک نمایند که یک هفته طول خواهد کشید.

رئیس جمهور سودان جنوبی روز یکشنبه در مرکز آن کشور رأی داد. جان کری، سناتور امریکایی همراه با جورج کلونی، هنر پیشۀ امریکایی در بین آنانی بودند که از روند رأی دهی نظارت میکردند.

رئیس جمهور سودان گفت، این زمان تأریخی برای مردم جنوب سودان است که از دیر زمانی منتظر آن بودند.

XS
SM
MD
LG