لینک های دسترسی

Breaking News

معترضان شاهراه بلخ-کابل را بروی ترافیک مسدود کردند


این اعتراض کنندگان هشدار داده اند که اگر به شکایات آنان رسیدگی نشود، آنان به اعتراضات شان ادامه خواهند داد

هواداران اسدالله شریفی در اعتراض به حذف وی از فهرست نهایی نامزدان انتخابات پارلمانی، روز سه شنبه شاهراه کابل – بلخ را مسدود کردند، اقدامی که سبب شکایت مسافران این شاهراه شده است.

نشر فهرست نهایی نامزدان ولسی‌جرگه ازسوی کمیسیون سمع شکایات انتخابات، واکنش‌های هواداران شماری از نامزدان را در ولایت های بلخ و تخار به همراه داشت.

ده‌ها تن از هواداران اسدالله شریفی، نامزد حذف‌شدهدر بلخ، در اعتراض به حذف نام ویاز فهرست نهایی نامزدان ولسی‌جرگه، در ولسوالی خلم آن ولایت، شاهراه کابل-بلخ را بستند.

مسدود شدن شاهرای بلخ-کابل، سبب شکایت ده‌ها تن از مسافران آن شاهراه عمدۀ اکمالاتی و تدارکاتی شده است.

همزمان با این، هوداراران داکتر اسدالله ایوبی، نامزد حذف شده ازفهرست نهایی نامزدان ولسولی جرگه، در تخار، دروازه کمیسیون انتخابات آن ولایت را بستند و در برابر آن خیمه تحصن زدند.

شمار اعتراض کنندگان به ده ها نفر می رسد
شمار اعتراض کنندگان به ده ها نفر می رسد

نام اسدالله شریفی به علت داشتن افراد مسلح غیر مسوول از فهرست نامزدان انتخابات پارلمانی حذف شده است، چیزی که آقای شریفی آن را رد می کند.

آقای شریفی خطاب به محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان گفت که "اگر واقعاً یک رئیس جمهور عادل استی... پرونده مره بکش، از پشت تربیون برایت میگویم اگر مجرم بودم، رسماً استعفا میکنم میروم به پشت زندان میشنیم."

در همین حال، مسوولین کمیسیون انتخابات در کابل می‌گویند که آنان بر مبنای تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی فهرست نهایی را نشر کرده اند .

نشر فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی‌جرگه درحالی ازسوی کمیسیون انتخابات اعلام شد که شماری زیاد از افراد به دلیل دست داشتن و ارتباط با گروه‌های مسلح غیر قانونی، از این فهرست حذف شده اند.

XS
SM
MD
LG