لینک های دسترسی

Breaking News

تحقیق تازه و امیدواری برای جلوگیری از انتشار سرطان


آرشیف: X-Ray یک مریضی که از سرطان مغز رنج می برد

به گفتۀ دانشمندان، این نوع حجرات "خاموش" سرطانی به مثابۀ "بم ساعتی" است که در بدن جا سازی می شود.

اما دانشمندانی که این کشف را کرده اند می گویند که به زودی داکتران قادر خواهند شد تا این حجرات سرطانی "خاموش" را هدف قرار بدهند و قبل از اینکه موجب مرگ مریض گردند، آنرا از بین ببرند.

پژوهشگران می گویند که موجودیت این گونه حجرات سرطانی در بدن که خاموشانه رشد می کنند دلیل روشن است که چرا بیماران مبتلا به تومورهایی که سلیم پنداشته می‌شوند، با وصف سال‌ها تداوی، از بین می‌روند.

متخصصین می گویند که بین پنج تا هشت در صد مریضان، به دلیل سرطان های با منشای نا معلوم، می میرند. این پدیده زمانی رخ می دهد که حجرات خاموش سرطانی از یک نقطۀ بدن به نقطۀ بدون اینکه داکتران تومور اولیه را پیدا کنند، رشد میکند.

در سایر موارد، سرطان می تواند موفقانه تداوی شود، اما چند دهه بعد، دو باره بر می گردد. به گونۀ مثال، رشد کوچک سرطان پستان زنان می تواند از طریق عملیات جراعی دور گردد، اما زن مبتلا به مرض، ۲۰ تا ۳۰ سال بعد، جان می دهد.

پژوهشگران ایالات متحده و آلمان که بالای موش های مبتلا به سرطان پستان کار کرده اند، شاخص اندازه گیری برخی از حالات بیولوژیکی را در یافتند که بر اساس آن می توانند رشد غیر معمول و حجرات سرطانی خاموش را در محلی که تومور در قدم اول رشد می کند و بعد به مغز استخوان و شُش سرایت می کند، تشخیص دهند.

این شاخص اندازی گیری حالات بیولوژیکی می تواند نشان دهد که آیا حجرات سرطانی قادر به سرایت از یک نقطۀ بدن به سایر نقاط است یا خیر و در نهایت احتمال آنرا مساعد کند تا به مریضان پیش بینی قطعی بدهند.

هولیو آگویری گیسو، متخصص امراض سرطانی و یکی از نوسیدگان مقالات علمی در مورد سرایت حجرات خاموش سرطانی، می گوید که تداوی سرطان های که قابلیت سرایت را دارند، "بی نهایت مشکل است" زیرا در اکثر موارد متخصصین معلومات را از تومور اولیه به دست میاورند.

بنا بر این، این متخصص امراض سرطانی می گوید که در چنین حالت تمرکز داکتران باید به بیولوژی حجرات سرطانی باشد که قابلیت سرایت را دارند و این نشو نمای تومور ها را به گونۀ ویژه و مشخص مورد تداوی قرار بدهند.

آگویری گیسو می گوید، زمانیکه سرطان های با منشای نا معلوم تشخیص گردید، معمولاً داکتران از روش مشاهده و صبر استفاده می کنند. او می گوید که حتی اگر یک حجرۀ سرطانی در مغز استخوان پیدا شود، در اغلب موارد پیش بینی در مورد ضعیف می باشد.

اما یافته های تیم تحقیقی وی در پوهنتون رگنسبورگ آلمان، ممکن روش تداوی سرطان را تغییر بدهد.

اگویری گیسو می گوید "در مورد خوشبین استم، زیرا حال با فرصت بزرگی را داریم تا مریضان را تداوی و از سرایت حجرات سرطانی جلو گیری کنیم".

دانشمندان حال با شرکت تولید ادویه اِلی لیلی کار می کنند تا دوای را تولید کنند که قادر به از بین بردن حجرات خاموش سرطانی شوند که از یک نقطۀ بدن به سایر نقاط سرایت می کنند.

بر اساس پیش بینی آگور گیسو، دوای این نوع حجرات سرطانی تا چهار سال آینده در بازار موجود خواهد بود و در نهایت حجرات سرطانی که از تومور های "سلیم" و یا قسمت های نا معلوم بدن نشو نما می کنند، تداوی شوند.

آگویری گیسو همچنین می گوید داکتران وسایلی را در اختیار خواهند داشت تا بگویند که آیا حجرات سرطانی که قابلیت سرایت را دارند، فعال اند یا خوابیده. او می گوید که حتی اگر یک حجرۀ سرطانی هم خبیث باشد، مریض باید مورد درمان قرار بگیرد و احتمالاً تداوی شود، اما این چیزی است که در گذشته، اتفاق نداده است.

XS
SM
MD
LG