لینک های دسترسی

تسلیم دهی آخرین متهم جنایات جنگی دهۀ۹۰ در بالکان به محکمۀ هاگ


تسلیم دهی آخرین متهم جنایات جنگی دهۀ۹۰ در بالکان به محکمۀ هاگ

صربستان، گوران حاجیچ رهبر سابق صرب های کروشیایی را به محکمۀ جرایم جنگی ملل متحد در هاگ تسلیم داده است.

این خبر را وزیر عدلیۀ صربستان امروز جمعه اعلام نمود. حاجیچ ۵۲ ساله طی جنگ های بالکان در سالهای ۱۹۹۰، رهبری شورشیان صرب در کرویشیا را برعهده داشت.

وی در سال ۲۰۰۴، زمانی که محکمۀ هاگ علیه او در چهارده مورد مربوط به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت اعلام جرم نمود، از انظار غایب گشت.

وی متهم به صدور دستور کشتن صد ها تن از افراد غیرصربی در کرویشیا و تبعید هزاران تن دیگر می باشد.

XS
SM
MD
LG