لینک های دسترسی

ورود تانک های حکومتی سوریه به شهر ها


ورود تانک های حکومتی سوریه به شهر ها

خبر هلاکت حد اقل ۲۰ تن، روز دوشنبه بعد از آن در سوریه نشر شد که تانک ها و قوای امنیتی به مرکز احتجاجات ضد حکومت در شهر درعا اعزام گردید. این اقدام حکومت انتقادات بین المللی را در قبال داشت.

فعالین حقوق بشر و شاهدان عینی در جنوب سوریه این گزارش را در حالی دادند که مقامات، دامنۀ سرکوبی احتجاجات ضد حکومت را گسترش دادند.

شاهدان عینی گفتند آنها اجساد را در موتر هایی دیده اند که مورد حملۀ قوای حکومتی قرار گرفته بود.

اما رسانه های حکومتی گزارش میدهد که حضور اردو در شهر درعا در پاسخ به تقاضای باشندگان و بنابر نگرانی آنها از وضعیت امنیتی می باشد.

ناوی پیلی کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر خواهان ختم فوری سرکوبی احتجاج کنندگان گردید.

XS
SM
MD
LG