لینک های دسترسی

توقیف ۲۰۰ تن در شهرک ساحلی سوریه


توقیف ۲۰۰ تن در شهرک ساحلی سوریه

گروه های حقوق بشر در سوریه می گویند، نیروهای امنیتی به روز یک شنبه بیش از ۲۰۰ تن را در شهر بییاس توقیف نمودند، این توقیف ها یک روز بعد از آن صورت می گیرد که عساکر ۶ تن را به قتل رسانیده و این شهر ساحلی را محاصره نمودند.

شاهدان عینی می گویند، حداقل ۲۵ تانک در این شهرِ با نفوس ۵۰ هزار گزمه می کنند تا تظاهرات ضد دولتی را فرونشانند.

فعالین حقوق بشر گفتند، عساکر سوری به روز شنبه ۶ تن را به قتل رسانیدند که ۴ زن نیز شامل آن بود.

XS
SM
MD
LG