لینک های دسترسی

Breaking News

اجتناب از ادامۀ تظاهرات در سوریه


سرکوبی مرگبار تظاهرات مخالف حکومت در سراسر آن کشور اخیراً شدت یافته است.

تقاضاها برای راه اندازی تظاهرات به روز چهارشنبه در سوریه، از بیم اقدام انتقام جویانۀ حکومت، به گونۀ وسیعی رد شده است. اخیراً سرکوبی مرگبار تظاهرات مخالف حکومت در سراسر آن کشور شدت یافته است.

فعالین سوری به آرزوی تعمیل فشار بیشتر بر بشارالاسد، رئیس جمهور آن کشور، خواستار تظاهرات سرتاسری گردیده اند. اما با آنهم مکاتب، دکان ها و سایر تشبثات در دمشق و سایر شهر آن سوریه باز بودند.

ساکنین حمص و دمشق به خبرنگاران گفتند که آنها با احساس خطر از مجازات خشن حکومت، دست به احتجاج نخواهند زد.

XS
SM
MD
LG