لینک های دسترسی

ادامۀ خشونت ها در سوریه


ادامۀ خشونت ها در سوریه

فعالین در سوریه می گویند که به روز یک شنبه مقر حزب "بعث" در دمشق مورد حملۀ راکتی قرار گرفت.

فعالین و باشندگان محل می افزایند که چندین فیر راکت سرشانه یی بر عمارت اصابت نموده و از چندین انفجار در مرکز آن شهر نیز گزارش شده است.

آنها علاوه کردند که وسایط اطفائیه به ساحه شتافته و حضور گستردۀ پولیس نیز در آنجا به مشاهده می رسید.

تا به حال از تائید این گزارشات خبری در دست نیست.

این در حالی است که اتحادیۀ عرب چندی قبل پیشنهادات حکومت رئیس جمهور اسد را در مورد پایان بحران روز افزون در آن کشور رد کرد.

XS
SM
MD
LG