لینک های دسترسی

موافقه اتحادیه عرب برای اجازه دادن به ورود ناظرین آن اتحادیه به سوریه


موافقه اتحادیه عرب برای اجازه دادن به ورود ناظرین آن اتحادیه به سوریه

حکومت سوریه به روز دوشنبه روی طرح اتحادیۀ عرب مبنی بر اجازۀ ورود ناظرین آن اتحادیه به دمشق موافقه کرد.

ناظرین اتحادیۀ عرب تحقیق خواهند کرد که آیا حکومت در احترام به این توافق سرکوبی احتجاج کنندگان ضد دولتی را پایان میبخشد یا خیر.

فیصل مکداد، معین وزارت خارجۀ سوریه این توافقنامه را به روز دوشنبه در قاهره امضا کرد. در نه ماه خشونتها در سوریه تقریباً 5000 تن کشته شده اند.

اتحادیۀ عرب ماه گذشته عضویت سوریه را در آن اتحادیه به تعلیق در آورد و تعزیرات دپلوماتیک و اقتصادی را به منظور اعمال فشار بر دمشق جهت پذیرش معاملۀ صلح، وضع کرد.

سوریه خواستار تغییر در آن پلان شده و گفته بود که پیشنهاد ورود ناظرین اتحادیۀ عرب به مثابۀ تخطی از حاکمیت ملی آن کشور تلقی خواهد شد.

XS
SM
MD
LG