لینک های دسترسی

اعطای حق تابعیت به کُرد ها در سوریه


اعطای حق تابعیت به کُرد ها در سوریه

بشارالاسد رئیس جمهور سوریه حق تابعیت را به ده ها هزار کُردیی داد که در مناطق شمال شرقی آن کشور زندگی میکنند.

این از آخرین تلاش های سوریه برای آرام ساختن اعتراض کنندگانی است که برای آزادی های بیشترسیاسی در سراسر آن کشور مظاهره میکنند.

کرد های سوریه شکایت داشتند که حکومت در مقابل آنان از تبعیض استفاده میکند و نداشتن تابعیت بسیاری اوقات موجب آن میشد تا اقلیت ها استخدام نشوند.

این حرکت یک روز بعد از آن صورت گرفت که حکومت سوریه بر تقاضای مسلمانان محافظه کار پاسخ مثبت داده و یگانه قمارخانۀ آن کشور را مسدود نمود. همچنان فیصلۀ قبلی که معلمین حق پوشیدن چادر اسلامی را ندارند، فسخ گردید.

XS
SM
MD
LG