لینک های دسترسی

لغو قانون حالت اضطرار در سوریه


لغو قانون حالت اضطرار در سوریه

حکومت سوریه روز سه شنبه با تصویب یک لایحه قانون حالت اضطرار را ابطال نمود که از ۵۰ سال به این سو طرف نافذ بود. این یکی از عمده ترین تقاضای احتجاج کنندگان بود.

سنا آژانس خبر رسانی دولتی سوریه همچنان گزارش داد که حکومت محکمۀ امنیتی را منحل خواهد کرد که زندانیان سیاسی را محاکمه می کند. سوریه همچنان لایحۀ را تصویب نمود که راه را برای برگزاری احتجاجات صلح آمیز باز می سازد.

باوجود تصویب آن مقامات سوری روز سه شنبه اقداماتی را روی دست گرفتند تا احتجاجات ضد حکومت را محدود سازند.

XS
SM
MD
LG