لینک های دسترسی

Breaking News

فیصله شورای امنیت ملل متحد در مورد افزایش ناظرین در سوریه


شورای امنیت ملل متحد شام جمعه روی مسوده یی موافقه کردند که تعداد

ناظرین ملل متحد در پروسه آتش بس در سوریه از سی تن به سیصد تن افزایش دهد.

بن کی مون، منشی عمومی ملل متحد روی اعزام آنها بر اساس شرایط و معیار های آتش بس به آن کشور تصمیم خواهد گرفت.

این موافقتنامه از حکومت سوریه و مخالفین خواهان توقف سریع خشونت و اعمال پلان شش ماده یی صلح که توسط کوفی عنان نماینده بین المللی در امور سوریه طرح شده است، میگردد.

ملل متحد امیدوار است که سی ناظر هفته آینده به سوریه اعزام گردند و برنامه برای اعزام سیصد تن دیگر جریان دارد.

سوریه هنوز هم روی تقاضای ملل متحد مبنی بر استفاده از هلیکوپتر های مربوط به خود ناظرین صلح جهت بازدید از مناطق غور میکند.

XS
SM
MD
LG