لینک های دسترسی

فیصله شورای امنیت ملل متحد در مورد افزایش ناظرین در سوریه


شورای امنیت ملل متحد شام جمعه روی مسوده یی موافقه کردند که تعداد

ناظرین ملل متحد در پروسه آتش بس در سوریه از سی تن به سیصد تن افزایش دهد.

بن کی مون، منشی عمومی ملل متحد روی اعزام آنها بر اساس شرایط و معیار های آتش بس به آن کشور تصمیم خواهد گرفت.

این موافقتنامه از حکومت سوریه و مخالفین خواهان توقف سریع خشونت و اعمال پلان شش ماده یی صلح که توسط کوفی عنان نماینده بین المللی در امور سوریه طرح شده است، میگردد.

ملل متحد امیدوار است که سی ناظر هفته آینده به سوریه اعزام گردند و برنامه برای اعزام سیصد تن دیگر جریان دارد.

سوریه هنوز هم روی تقاضای ملل متحد مبنی بر استفاده از هلیکوپتر های مربوط به خود ناظرین صلح جهت بازدید از مناطق غور میکند.

XS
SM
MD
LG