لینک های دسترسی

Breaking News

احتجاجات ضد حکومت در سوریه


احتجاجات ضد حکومت در سوریه

هزاران شهروند سوریه برای سومین روز در شهر جنوبی آن کشور تظاهرات را ادامه میدهند که پولیس در آنجا روز جمعه حداقل چهار احتجاج کنندگان را از پا در آورد.

شاهدان عینی در شهر درعا میگویند احتجاج کنندگان خواهان ختم حالت اضطرار شده اند. آنها همچنان از توقیف های دسته جمعی خشمگین بوده و مطالبۀ برکناری مأمورینی را دارند که مسؤول آن میباشند.

آژانس خبر رسانی رویترز گزارش داد که هیأت حکومتی به آن شهر مواصلت نموده تا برای نزدیکان افراد کشته شده درگلوله باری روز جمعه تسلیت بگویند.

در گزارش آمده است که حکومت همچنان رهایی اطفالی را تعهد نموده که رسامی های ضد حکومت آنها احتجاجات را تشویق نمود.

XS
SM
MD
LG