لینک های دسترسی

احتجاجات ضد حکومت در سوریه


احتجاجات ضد حکومت در سوریه

هزاران شهروند سوریه برای سومین روز در شهر جنوبی آن کشور تظاهرات را ادامه میدهند که پولیس در آنجا روز جمعه حداقل چهار احتجاج کنندگان را از پا در آورد.

شاهدان عینی در شهر درعا میگویند احتجاج کنندگان خواهان ختم حالت اضطرار شده اند. آنها همچنان از توقیف های دسته جمعی خشمگین بوده و مطالبۀ برکناری مأمورینی را دارند که مسؤول آن میباشند.

آژانس خبر رسانی رویترز گزارش داد که هیأت حکومتی به آن شهر مواصلت نموده تا برای نزدیکان افراد کشته شده درگلوله باری روز جمعه تسلیت بگویند.

در گزارش آمده است که حکومت همچنان رهایی اطفالی را تعهد نموده که رسامی های ضد حکومت آنها احتجاجات را تشویق نمود.

XS
SM
MD
LG