لینک های دسترسی

Breaking News

مراسم فاتحه ده ها تن از مقتولین سوری


مراسم فاتحه ده ها تن از مقتولین سوری

فعالین در سوریه میگویند به روز شنبه، در جریان مراسم فاتحه ۴۴ نفر که در مظاهرات روز جمعه توسط قوای امنیتی آنکشور کشته شدند، حداقل پنج نفر در گلوله باری عساکر بر عزاداران کشته شدند.

صفحات انترنتی مخالفین همچنان ادعا میکنند که به کارمندان صحی اجازه کمک به زخمی ها داده نشده است.

در عین زمان، در یمن علی عبداله صالح رئیس جمهور آنکشور یکبار دیگر اظهار داشت که وی آماده است تا پلان پیشنهادی شورای همکاری های خلیج را که زمینه را برای استعفای وی فراهم میسازد، امضا نماید.

عزادارن در شهر همز در حالیکه شعار هایرا علیه حکومت سر میدادند با گلوله باری عساکر مواجه شدند. عین حادثه در شهر کفر رومی هم بوقوع پیوست.

عمر قرابی عضو اداره ملی حقوق بشر در سوریه مرگ تعداد زیادی از اعتراض کنندگان روز جمعه را تائید نمود.

روزنامه دولتی تشرین گروه های مسلح و شورشی را متهم به قتل ۱۶ غیر نظامی و نیرو های امنیتی نمود.

هلال کاشان استاد حقوق سیاسی در پوهنتون امریکایی بیروت میگوید:

" تعداد مظاهرات کاهش یافته است ولی تعداد کشته شده گان روز بروز بیشتر میشود زیرا حکومت سوریه دریافته است که خارجی ها کاری از دست شان ساخته نیست و فقط اعتراض و تقبیح میکنند و این بسیار نگران کننده است."

کاشان اشاره میکند که مظاهرات در ساحات دیگر سوریه بجز دو شهر بورگ دمشق و الپو گسترده تر میباشد.

در یمن علی عبداله صالح رئیس جمهور آنکشور در سالگرد بیست و یکمین سال اتحاد کشورش سخنرانی نموده و قیام ها در یمن را یک کودتا توصیف نمود ولی ادعا نمود پیشنهاد شورای همکاری های خلیج را برای کناره گیری امضا خواهد نمود.

XS
SM
MD
LG