لینک های دسترسی

Breaking News

واکنش مرگبار حکومت سوریه در برابر تظاهرات امروزی


واکنش مرگبار حکومت سوریه در برابر تظاهرات امروزی

تظاهرات روز جمعه در سوریه که برای وادار ساختن بشار الأسد به استعفأ از کرسی ریاست جمهوری آن کشور برپا شده بود، بازهم با عکس العمل مرگبار نیرو های امنیتی مواجه گشت.

فعالین و شاهدان عینی میگویند روز جمعه در نتیجۀ حملات قوای حکومتی بر ناراضیان حد اقل هشت نفر کشته شده است.

در شهر های دمشق و حمص نیز تظاهراتی به روز جمعه برپا گردید.

جمعاً هزاران نفر در سراسر سوریه به جاده ها ریخته و برای چندمین بار استعفای رئیس جمهور اسد را تقاضا کردند.

به گفتۀ شاهدان عینی یک نفر در شهر حمأ که بیش از یک هفته تحت محاصره قرار دارد، کشته شد. گروه های حقوق بشر و فعالین ادعا دارند که در جریان یک هفته محاصره، بیش از صد نفر درین شهر کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG