لینک های دسترسی

واکنش مرگبار حکومت سوریه در برابر تظاهرات امروزی


واکنش مرگبار حکومت سوریه در برابر تظاهرات امروزی

تظاهرات روز جمعه در سوریه که برای وادار ساختن بشار الأسد به استعفأ از کرسی ریاست جمهوری آن کشور برپا شده بود، بازهم با عکس العمل مرگبار نیرو های امنیتی مواجه گشت.

فعالین و شاهدان عینی میگویند روز جمعه در نتیجۀ حملات قوای حکومتی بر ناراضیان حد اقل هشت نفر کشته شده است.

در شهر های دمشق و حمص نیز تظاهراتی به روز جمعه برپا گردید.

جمعاً هزاران نفر در سراسر سوریه به جاده ها ریخته و برای چندمین بار استعفای رئیس جمهور اسد را تقاضا کردند.

به گفتۀ شاهدان عینی یک نفر در شهر حمأ که بیش از یک هفته تحت محاصره قرار دارد، کشته شد. گروه های حقوق بشر و فعالین ادعا دارند که در جریان یک هفته محاصره، بیش از صد نفر درین شهر کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG