لینک های دسترسی

سوریه: تعلیق عضویت دمشق در اتحادیۀ عرب "گام خطرناک"


سوریه: تعلیق عضویت دمشق در اتحادیۀ عرب "گام خطرناک"

سوریه اتحادیۀ عرب را به تعلیق عضویت دمشق در آن اتحادیه متهم کرده است. این اقدام اتحادیۀ عرب به خاطر سرکوب مرگبار مظاهره کنندگان مخالف حکومت توسط رژیم سوریه اتخاذ شده است.

ولید المعلم، وزیر خارجۀ سوریه به روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که رای گیری روز شنبه در اتحادیۀ عرب "غیر مشروع" است، زیرا تعلیق عضویت سوریه از سوی اکثریت اعضای این نهاد 22 عضوی به تصویب نرسیده است.

هجده کشور به رهبری عربستان سعودی و قطر در حمایت از وضع تعزیرات بر دمشق رای دادند، حال آنکه سوریه، لبنان و یمن بر ضد این اقدام رای داده و عراق از دادن رای خودداری کرد.

این طرح گفته است که در صورت ادامۀ تخطی از معاملۀ صلح اتحادیۀ عرب و عدم اختتام سرکوبی خشونتبار مظاهره کنندگان در سوریه، عضویت دمشق در اتحادیۀ عرب سر از روز چهار شنبه به تعلیق در خواهد آمد.

قرار است وزرای خارجۀ این اتحادیه به روز چهار شنبه در رباط پایتخت مراکش گرد هم جمع شده و در مورد وضعیت بحث کنند.

XS
SM
MD
LG