لینک های دسترسی

Breaking News

امتناع سوریه از فراخوان اتحادیۀ عرب برای ختم خونریزی در آن کشور


امتناع سوریه از فراخوان اتحادیۀ عرب برای ختم خونریزی در آن کشور

حکومت سوریه بیانیۀ اتحادیۀ عرب مبنی بر ختم خونریزی را رد نمود. این تلاش به هدف ختم کشمکش هایی است که از سرکوبی خشونتبار تظاهرات حامی دموکراسی در سوریه سرچشمه می گیرد.

اتحادیۀ عرب به روز یک شنبه به دنبال نشست اضطراری در قاهره خواستار توقف فوری خونریزی در سوریه گردید.

اتحادیۀ عرب گفته است که نبیل العربی رئیس آن اتحادیه به هدف حل بحران سوریه به دمشق سفر خواهد کرد ولی تأریخ دقیق این سفر را مشخص نساخت.

حکومت سوریه با اعتراض به این درخواست پاسخ گفته و اتحادیۀ عرب را به تخطی از پروتوکول های دپلوماتیک متهم نمود.

عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه به روز یک شنبه گفت که انقره اعتماد خود را نسبت به سوریه از دست داده است.

او گفت "مرحله یی رسیده است که هرگونه اقدام حکومت سوریه برای رسیدگی به آن "اندک و ناوقت" خواهد بود. بدون تردد، می خواهم بگویم که ما اعتماد خویش را نسبت به سوریه از دست داده ایم. دیگر جایی برای رژیم های خود کامه و نظام یک حزبی وجود ندارد. واضحاً این حالت یا به زور و یا هم با ابتکارات سیاسی یی تغیر خواهد خورد که رهبران این کشور ها آن را اتخاذ خواهند کرد."

سازمان ملل متحد گفته است که بیش از دو هزار و دو صد نفر از ماه مارچ به اینسو در سوریه کشته شده است.

مظاهره کنندگان مخالف حکومت خواستار اصلاحات و ختم حاکمیت استبدادی ۱۱ سالۀ بشار الاسد رئیس جمهور سوریه می باشند.

صنا خبرگزاری دولتی سوریه گفته است که آقای اسد به روز یک شنبه قانون جدید رسانه ها را منظور نموده است، در این قانون از حکومت خواسته شده است تا اکثر محدویت های وضع شدۀ قبلی بر خبرنگاران محلی را لغو نموده و برای خبرگزاری های خارجی نیز اجازۀ فعالیت دهد.

XS
SM
MD
LG