لینک های دسترسی

Breaking News

اتحادیۀ اروپایی مخالفان سوریه را رسمیت داد


اتحادیۀ اروپا شورای ملی سوریه را منحیث "نمایندۀ قانونی مردم سوریه" به رسمیت شناخت. برهان گلیوم رئیس شورای ملی سوریه از این اقدام اتحادیۀ اروپا استقبال کرد.

برهان گلیون این اظهارات را بعد از ملاقات با احمد داوداغلو وزیر خارجۀ ترکیه اظهار داشت.

رهبران اتحادیۀ اروپا روز جمعه خواهان وضع تعزیرات بیشتر روی اعضای حکومت سوریه شدند اما هیچ اقدام دیگری را جهت اعمال فشار بر رئیس جمهور اسد به استثنای برنامۀ گرد هم آوری شواهد علیه آنانیکه مسئول کشتار ها بوده اند، معرفی نکردند.

اتحادیۀ اروپا گفت این ارگان تلاش های اتحادیۀ عرب را جهت ختم خشونت در سوریه و به رسمیت شناخت شورای ملی آنکشور منحیث نمایندۀ قانونی مردم سوریه حمایت کرده است.

XS
SM
MD
LG