لینک های دسترسی

Breaking News

عملیات تصفیوی در سوریه


عملیات تصفیوی در سوریه

فعالین میگویند، حد اقل سه تن بعد از آن در سوریه کشته شدند که نیروهای امنیتی یک سلسله عملیات تصفیوی را در منطقۀ "حما" راه اندازی نمودند.

فعالین و باشندگان میگویند، صدای فیر های سلاح ثقیل در حالی از مرکز این شهر به گوش میرسید که نیروهای دولتی با استفاده از وسایط زرهی وارد آن ساحه شدند. آنها می افزایند نیروهای امنیتی عملیات همسان را در شهر " دیرالزور" نیز انجام دادند.

سرکوبی های مخالفین یک روز بعد از آن صورت میگیرد که نیروهای امنیتی در سراسر آن کشور حد اقل 40 احتجاج کنندۀ ضد دولتی را به هلاکت رسانیدند.

فعالین گفتند، اکثریت این تعداد در مناطق "حما" و "حمص" کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG