لینک های دسترسی

Breaking News

کشته شدن هفت نفر در شهر حمص سوریه


کشته شدن هفت نفر در شهر حمص سوریه

فعالین در سوریه می گویند نیرو های امنیتی حکومت به حمایت تانک ها به شهر مرکزی حمص حمله نموده و حداقل هفت نفر را به قتل رسانیدند.

فعالین می گویند تلیفون های موبایل، لین های زمینی و خدمات انترنتی به روز چهارشنبه در سراسر این شهر که مرکز مظاهرات علیه رژیم بشارالااسد میباشد، قطع شده است.

این حمله یک روز بعد از آن صورت می گیرد که نیرو های امنیتی دو فرد غیر نظامی را که شامل یک نوجوان هم میشد به قتل رسانیده و جسد پنج نفر دیگر هم در شهر کشف گردید.

در عین حال، یک دیپلومات ارشد اتحادیه عرب، سفر مجوزه به سوریه را که به روز چهارشنبه بود، به تعویق انداخت.

نبیل العربی، سر منشی اتحادیه عرب به روز شنبه از سوریه دیدن خواهد نمود.

العربی می گوید می خواهد نگرانی عرب ها را در مورد خشونت های مرگبار در آن کشور ابراز داشته و به سخنان رهبران سوریه گوش فرا دهد.

اتحادیه اروپایی در حال وضع تعزیرات بر سوریه به خاطر سرکوبی های خشونت بار مخالفین می باشد.

تعزیرات جدید بدنبال تحریم نفت از جانب اتحادیه اروپایی علیه دمشق میباشد که به روز شنبه آغاز خواهد شد.

XS
SM
MD
LG