لینک های دسترسی

Breaking News

کشته شدن نه تن توسط افراد مسلح در مرکز سوریه


کشته شدن نه تن توسط افراد مسلح در مرکز سوریه

فعالین در سوریه می گویند که مردان مسلح حد اقل نه نفر را در منطقه مرکزی حمس کشتند.

آنها می گویند که این خشونت به روز چهار شنبه صورت گرفت، ولی جزئیات آن واضح نیست.

در عین زمان حکومت سوریه می گوید که قرار است طرحی که ممکن منجر به ختم ماه ها خشونت مرگبار در سوریه شود، امروز چهارشنبه در مذاکرات اتحادیه عرب در قاهره اعلان شود.

یک گزارش خبری دولتی حاکی است که کمیتۀ وزرای اتحادیه عرب روی یک "سند نهائی" به توافق رسیده اند، اما آژانس خبری سنا در مورد این توافق جزئیاتی را فراهم نکرده است.

دپلومات های اتحادیه عرب در اوایل این هفته، پیشنهادی را اعلان کردند که از حکومت سوریه می خواهد تا عساکر را از جاده ها فرا خوانده و به خشونت نیرو های طرفدار حکومت علیه افراد غیر نظامی توقف دهد و نیز مذاکرات را با گروه های مخالف در قاهره آغاز کند.

XS
SM
MD
LG