لینک های دسترسی

کشته شدن نه تن توسط افراد مسلح در مرکز سوریه


کشته شدن نه تن توسط افراد مسلح در مرکز سوریه

فعالین در سوریه می گویند که مردان مسلح حد اقل نه نفر را در منطقه مرکزی حمس کشتند.

آنها می گویند که این خشونت به روز چهار شنبه صورت گرفت، ولی جزئیات آن واضح نیست.

در عین زمان حکومت سوریه می گوید که قرار است طرحی که ممکن منجر به ختم ماه ها خشونت مرگبار در سوریه شود، امروز چهارشنبه در مذاکرات اتحادیه عرب در قاهره اعلان شود.

یک گزارش خبری دولتی حاکی است که کمیتۀ وزرای اتحادیه عرب روی یک "سند نهائی" به توافق رسیده اند، اما آژانس خبری سنا در مورد این توافق جزئیاتی را فراهم نکرده است.

دپلومات های اتحادیه عرب در اوایل این هفته، پیشنهادی را اعلان کردند که از حکومت سوریه می خواهد تا عساکر را از جاده ها فرا خوانده و به خشونت نیرو های طرفدار حکومت علیه افراد غیر نظامی توقف دهد و نیز مذاکرات را با گروه های مخالف در قاهره آغاز کند.

XS
SM
MD
LG