لینک های دسترسی

تداوم ناآرامی ها در سوریه


تداوم ناآرامی ها در سوریه

در ناآرامی های روز شنبه حد اقل سه تن بعد از آن کشته شد که نیروهای امنیتی سوری بر منطقۀ حمص راکت شلیک نمودند، این در حالیست که در عین روز برنامۀ عفو دولتی تطبیق میگردد.

فعالین میگویند، فیر های توپخانۀ ثقیل در منطقۀ حمص ادامه دارد.

فعالین بگونۀ متواتر برای روز سوم میگویند، به نظر میرسد که نیروهای امنیتی برای سرکوبی مخالفین وارد حمص شده اند. سرکوبی ها در حالی واقع میگردد که آن کشور برای افرادی که سلاح خرید و فروش میکنند، برنامۀ عفو را آغاز نموده است. تحت این برنامه سوری های که مرتکب قتل نشده اند بعد از آن به زودی آزاد خواهند شد که خود و سلاح دست داشتۀ خود را به پولیس تسلیم نمایند.

XS
SM
MD
LG