لینک های دسترسی

کشته شدن دست کم 20 نفر در سوریه


کشته شدن دست کم 20 نفر در سوریه

فعالین حقوق بشر و شاهدان در سوریه می گویند که قوای امنیتی آن کشور دست کم 20 مخالف حکومت را در شهر حمص از بین برده است.

این اقدام درست در آستانۀ سفر از قبل پلان شدۀ ناظرین اتحادیۀ عرب به دمشق، صورت می گیرد.

یک گروه سوری ناظر حقوق بشر مستقر در لندن می گوید که منطقۀ بابا عمر شهر حمص روز دو شنبه مورد رگبار ماشیندارها و توپخانۀ قوای امنیتی قرار گرفت.

قرار است یک گروه 50 نفری ناظرین اتحادیۀ عرب روز دو شنبه وارد سوریه شده و طرح اتحادیۀ عرب مبنی بر توقف خونریزی و تحقیق در مورد سرکوبی های نه ماه گذشته در آن کشور را عملی کند.

فرانسه و شورای ملی مخالفین سوریه گروه ناظرین اتحادیۀ عرب را ترغیب می کنند تا هر چه زود تر وارد حمص شده و تا روز سه شنبه منتظر نمانند.

حکومت سوریه تحت فشار بین المللی با طرح اتحادیۀ عرب توافق کرده است.

ملل متحد تخمین می زند که در خشونت های مرتبط با سرکوبی قیام های مردمی در سوریه که بر ضد زمان بشار الاسد، رئیس جمهور آن کشور بر پا شده بود، طی نه ماه گذشته حدود 5000 نفر کشته شده است.

حکومت سوریه "دهشت افگنان مسلح" را به ایجاد آشوب مقصر خوانده می گوید که در این جریان حدود 2000 منسوب امنیتی آن کشور کشته شده است.

XS
SM
MD
LG