لینک های دسترسی

Breaking News

تصرف چند منطقۀ ستراتیژیک در شهر الباب توسط داعش


براساس گزارش ها، جنگجویان دولت اسلامی چندین مواضع استراتیژیک را در شهر شمالی الباب سوریه در نتیجه برخورد های سخت با شورشیانی که از حمایت ترکیه برخوردار اند تصرف کرده اند. شورشیان می خواهند داعش را از منطقه بیرون برانند.

با وجود حملات هوایی گسترده درین شهر محاصره شده، افراد داعش توانسته اند حملات ناگهانی را بر شورشیان سوری و عساکر ترکی انجام داده و آنهارا مجبور سازند تا از قسمت شمالی الباب بیرون روند.
الباب یگانه سنگر مستحکم داعش در ولایت حلب است. این مطلب را صدرالدین کینو، یک تحقیق کننده در امور داعش بیان داشته است.

گفته شده است که گروه داعش قوتهای تازه نفس را به شهر وارد کرده تا به مقابل قوتهای ترکیه که در جنگهای شهری مهارت زیادی ندارند بجنگند. او این مطلب را به صدای امریکا بیان داشت.

به هزاران تن از ملکی ها در داخل شهر گیر مانده اند و داعش آروز دارد تا ازین اشخاص به حيث سپر انسانی استفاده کرده تا بدین وسیله بتواند از سرعت پیشرفتهای قوت های ترکیه درین جا بکاهد.

XS
SM
MD
LG