لینک های دسترسی

Breaking News

جنگ، بیماری های مرگبار و میلیون ها سوری


سرما بیشتر کودکان و کهنسالان را تهدید میکند

سازمان صحی جهان هشدار میدهد که در زمستان سال جاری هزاران نفر در سوریه با خطر بیماری های مرگبار مواجه است زیرا سیستم خدمات صحی آن کشور از تجهیزات اندک برخوردار بوده و به مشکلات مردم رسیدگی کرده نمیتواند.

سوریه پیش از جنگ سیستم کارای صحی داشت که میتوانست به بیماران رسیدگی کند. اما اکنون که پنج سال از جنگ داخلی میگذرد، سیستم مراقبت های صحی سوریه در وضعیت بدی قرار دارد. سازمان جهانی صحبت گزارش میدهد که نزدیک به ۶۰ در صد شفاخانه های عامه در سوریه یا قسماً فعال و یا هم مسدود است. و مراکز مراقبت های صحی نیز در عین وضعیت قرار دارد.

الیزبت هاف، نمایندۀ سازمان جهانی صحت در سوریه میگوید که با فرارسیدن فصل زمستان وضعیت تأسیسات فعال صحی وخیم خواهد شد. او میگوید که این تأسیسات با کمبود آب و برق مواجه است در حالی که شفاخانه های اندکی است که برای مدت کوتاه از جنراتور ها استفاده میکند.

خانم هاف گفت:" میخواهم بگویم که تهدید امراض ساری بسیار جدی است. اما در حالیکه فصل سرما در راه است مشکلات امراض ساری به ویژه سرما خوردگی نزد کودکان و کهنسالان بیشتر میشود. پس ما تلاش داریم تا واکسین انفلونزا را به دسترس افراد بیشتر آسیب پذیر قرار دهیم."

تهدید جنگ

خانم هاف افزود که فعالیت در شرایط جنگ فوق العاده دشوار است. او علاوه کرد که دست یافتن به میلیون ها نیازمند در همچو شرایط تقریباً نا ممکن است. بر اساس معلومات این نمایندۀ سازمان جهانی صحت، ۳.۲ میلیون نفر در ساحاتی زیست دارند که رسیدگی به آنان دشوار است و در حدود ۳۵۰ هزار نفر دیگر در ساحات تحت محاصره گروه های درگیر، زندگی میکنند.

الزبت هاف گفت که دست یابی به ۱.۷ میلیون انسان دیگری که در ساحات تحت تصرف گروه دولت اسلامی زیست دارند، دشوار تراز همه است.

او گفت:" دست یابی نگرانی اصلی است – نه تنها رسانیدن مواد مورد نیاز به غیر نظامیان بلکه رسیدن بیماران به خدمات صحی و رسیدن کارمندان صحی به محل کارشان. پس مشکل تنها در ساحات غیر قابل دسترس نیست. حتی رسیدگی به نیازمندان در شهر حلب نیز دشوار است که تحت اداره حکومت سوریه قرار دارد.

این نمایندۀ سازمان جهانی صحت افزود که بیماری های مزمن و انتانی، تنها موضوع مورد نگرانی نیست. ماهانه بیش از ۲۵ هزار نفر در جنگ زخمی میشوند که به مراقب عاجل نیاز داشته میباشند که بد بختانه وسایل و مواد اندک جراحی در سوریه قابل دسترس است.

اما آنچه سازمان جهانی صحت را خوشبین میسازد عدم شیوع کولرای عراق در سوریه است و ضمناً تطبیق کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال است که این مرض را از سوریه دور نگهداشته است.

گزارش: لیزا شلاین
برگردان: هاشم حبیب زاده

XS
SM
MD
LG