لینک های دسترسی

دستگیری فعالین سوریه


دستگیری فعالین سوریه

فعالین سوریه می گویند نیرو های امنیتی شماری از مردم را در اوایل صبح روز شنبه در حالی توقیف نمودند که یک روز قبل از آن، هزاران اعتراض کنندۀ ضد حکومت در سراسر کشور به راهپیمایی پرداختند.

فعالین می گویند نیرو های امنیتی این توقیف ها را در شهر جنوبی " دررا" انجام داده اند که در هفته های اخیر، مرکز تظاهرات مخالفین بود.

فعالین به آژانس خبری اسوشیتد پرس گفتند که نیرو های امنیتی در اوایل روز شنبه توقیف هایی را در دمشق، مرکز سوریه و نواحی آن نیز انجام داده اند.

در اثرسرکوبی تظاهرات روز جمعه توسط نیرو های امنیتی، حد اقل هفت تن جان باختند.

شاهدان می گویند نیرو های دولتی برای سرکوبی اعتراض کننده گان از فیر تفنگ، گاز اشک آور و دنده ها استفاده نموده اند.

قبل از برخورد روز جمعه، گروه نظارت بر حقوق بشر تخمین نموده بود که به اثر برخورد ها از آغاز قیام، حد اقل ۶۱ تن به هلاکت رسیده اند.

با کشته شدن اعتراض کننده گان روز جمعه، میزان تلفات حد اقل به ۶۸ تن میرسد.

XS
SM
MD
LG