لینک های دسترسی

Breaking News

از سر گیری مظاهرات در سوریه


جریان مظاهرات در شهر درعا که بعد از نماز جمعه راه اندازی شد.

تظاهرات هواخواهان دیموکراسی بار دیگر زمانی آغاز گردید که یک روز قبل بشار الااسد رئیس جمهور آنکشور به امید خاموش ساختن جنبش روز افزون، کابینه جدید را اعلان نمود.

شاهدان می گویند هزاران نفر به روز جمعه در شهر (درعا) پس از ادای نماز جمعه به جاده ها سرازیر گردیده برای کسب آزادی شعار می دادند.

این شهر به مرکز مظاهراتی مبدل گردیده که در ماه گذشته آغاز گردید.

به روز پنجشنبه رئیس جمهور اسد یک کابینۀ ۳۰ عضوی جدید را معرفی نمود.

وی همچنان رهایی کسانی را هدایت داد که ماه گذشته در جریان مظاهرات دستگیر شده بودند.

یک گروه حقوق بشر سوریه می گوید اضافه تر از ۲۰۰ نفر در جریان سرکوبی مظاهرات از طرف حکومت کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG