لینک های دسترسی

Breaking News

ادامه خشونت ها در سوریه


ادامه خشونت ها در سوریه

فقط یک روز بعد از آنکه رئیس جمهور سوریه به کابینه خود دستور داد تا رفع قوانین اضطراری ۴۸ ساله آن کشور را تصویب نمایند، مظاهره کنندگان ناراضی به روز چهارشنبه به جاده های شهر درعا ریخته و خواهان ختم رهبری بشار الاسد گردیدند.

اعتراض کننده گان که اکثریت شان زنان و اطفال بودند شعار می دادند که مردم خواهان برکناری رژیم است. شعاری که در این اواخر در سراسر شرق میانه طنین انداز بوده است.

اقدام رئیس جمهور اسد برای رفع قوانین اضطراری غرض تسکین نارضایتی های عامه، با انتقاد مخالفین روبرو گردیده است. آنان میگویند اسد در پاسخ به تقاضا های مظاهره کننده گان جهت جلوگیری از دستگاه فراگیر امنیتی و مختل نمودن سیستم مطلقۀ کشور ناکام بوده است.

مظاهره کنندگان که خواهان اصلاحات در سوریه می باشند، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و ختم قوانین اضطراری در کشور می باشند.

گروه های طرفدار حقوق بشر می گویند از آغاز مظاهرات در ماه قبل تا به حال حداقل ۲۰۰ نفر کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG