لینک های دسترسی

Breaking News

طالبان در پاکستان شاگردان را از رفتن به مکتب باز میدارند


دو تن از شاگردان ساحۀ وزیرستان که از اسلام آباد دیدن کردند

حدود چهل و دو شاگرد مکاتب وزیرستان، به روز جمعه از اسلام آباد دیدن نمودند. این پسران که بین سنین ده تا نزده سال قرار دارند می گویند در جریان عملیات نظامی علیه گروه های شورشی، حد اقل دو سال مکتب خود را از دست دادند.

این شاگردان به خاطر نمرات خوب و همچنان درخشش در تیم های ورزشی در مکتب انتخاب شدند تا از اسلام آباد دیدن نمایند. دیدن اسلام آباد برای آنها خوش آیند است.

نجیب اله نهتانی یکی از شاگردان می گوید در سال ۲۰۰۸ پس از آن مکتب شان مسدود شد که طالبان اخطار دادند "طالبان نامه به بازار فرستادند و گفتند این مکتب را مسدود نمائید ورنه آنرا مورد حمله بم قرار می دهیم."

عبدالودود خان متعلم دیگر از وزیرستان می گوید قبل از آغاز عملیات نظامی، قوای نظامی از مردم خواست تا منطقه را ترک گویند، وی می گوید "قوای نظامی عملیات را علیه دهشت افگنی آغاز نمود. ما به دیره خان رفتیم و در آنجا به زندگی آغاز نمودیم. تمام منازل و خانه ها تخریب گردید. چیزی که باقی ماند ذریعۀ سیلاب از بین رفت. همه چیز از بین رفت."

کسانیکه نتوانستند منطقه را ترک گویند مجبور شدند که به گرسنگی و دهشت مقابل شوند. محسن علی پسر دیگر می گوید خانواده وی بسیار غریب بود که نمی توانست به جای دیگر کوچ نمایند. وی می گوید.

"دختران در منطقه ما کاملاً از درس و تعلیم محروم هستند. آنها نسبت به ما در بدترین موقف قرار دارند. ما از تمام جهان می خواهیم که ما را کمک نمایند مخصوصاً در قسمت تعلیم و تربیه."

یکتعداد از این مکاتب در سال ۲۰۱۱ دوباره باز گردید.

بریدمن اسلم محسود که این شاگردان را همرائی می نماید می گوید اکثریت این پسر ها از حادثات ناگوار در منطقه شان ضربه های روانی دیده اند. وی می گوید "طالبان تمام مکاتب منطقه را از بین بردند. مکتب، کالج، پل، شفاخانه، همه چیز را از بین بردند. بعداً در جریان عملیات نظامی دور دیگر تخریبات آغاز گردید. بناً همه چیز تخریب گردید.

اکنون ما دوباره آبادی نموده ایم. "

طالبان برای مدت چهار سال علیه حکومت اسلام آباد جنگیده اند، اما معاون قوماندان این گره اخیراً تائید نمود که با حکومت در مذاکره هستند.

XS
SM
MD
LG