لینک های دسترسی

مطالبۀ ایران بر تحکیم روابط با افغانستان و تاجکستان


محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران خواهان روابط مستحکمتر با افغانستان و تاجکستان شده است.

رهبر ایران این مطالبه را روز پنجشنبه در جریان جلسۀ در تهران با حامد کرزی، همتای افغان خود و امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجکستان نمود.

آقای احمدی نژاد گفت تعداد زیادی از شراکت قوی آنها استقبال نخواهد کرد که به گفتۀ رئیس جمهور ایران این دوستی وضع منطقه را دگرگون خواهد ساخت.

او همچنان از قوای خارجی خواست تا منطقه را ترک نمایند. تهران حضور قوای امریکایی را در همسایگی آن به دیدۀ تهدید مینگرد، و از سوی دیگر واشنگتن مشکوک بلند پروازی های ذروی ایران میباشد.

سه رئیس جمهور بعداً با آیت الله خامنه ئی، رهبر اعلی ایران ملاقات نمودند. خامنه ئی گفت قوای خارجی با شعار تأمین امنیت و دموکراسی داخل افغانستان شده، اکنون غیر نظامیان را هدف قرار میدهند.

رهبر ایران گفت حضور آنها به جز آشفتگی و فساد اداری، چیزی دیگری به مردم افغانستان به ارمغان نیارود.

از سوی دیگر در افغانستان، ناتو بروز پنجشنبه اذعان داشت که قوای مشترک آنها و افغان در جریان عملیاتی در شرق افغانستان غیر نظامیان را هلاک ساخته است. ناتو اعلام نمود که از کشته شدن غیر نظامیان عمیقاً متأثر میباشند.

مامورین این پیمان تعداد نهایی تلفات نامعلوم بوده، ولی حد اقل چهار تا 12 تن بروز پنجشنبه در ولایت ننگرهار کشته شده باشد.

مامورین محلی گفتند حد اقل 26 غیر نظامی در جریان دو حادثۀ جداگانه هلاک شده است. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان هدایت داده است تا تحقیقات صورت گیرد.

ناتو اعلام نمود که در جریان جستجوی یک قوماندان طالبان در ولسوالی شیرزاد مورد گلوله باری قرار گرفته، و آنها به گلوله باری متقابل پرداختند. بیانیۀ ناتو حاکی حادثۀ دوم نبود که مامورین محل میگویند، تعدادی از وسایط نقلیۀ افراد ملکی زمانی مورد حمله قرار گرفت که آنها تلاش داشتند از یک منطقۀ سیلاب زده عبور نمایند.

XS
SM
MD
LG