لینک های دسترسی

Breaking News

تاجکستان روسیه را شریک عمدۀ خود خواند


تاجکستان– همسایۀ شمالی افغانستان– پیشنهاد قدرت های خارجی برای ایجاد پایگاه نظامی در قلمرو آن کشور را رد کرد.

امام علی رحمان، رییس جمهور تاجکستان گفت که با این اقدام نمی خواهد مایۀ رنجش روسیه شود.

آقای رحمان گفت که تا کنون چندین کشور خارجی در تلاش برای دریافت جواز ایجاد پایگاه نظامی در تاجکستان به وی تقرب جسته اند. او گفت که روسیه شریک عمدۀ ستراتیژیک تاجکستان بوده و همواره خواهد بود.

تاجکستان به راه مهم بدیل تدارکاتی برای اکمالات قوای ناتو به افغانستان مبدل شده است، اما قدرت های خارجی تا کنون به گونۀ رسمی ایجاد تاسیسات نظامی را به آن کشور پیشنهاد نکرده است.

روابط میان مسکو و دو شنبه پس از زندانی شدن یک پیلوت روسی در تاجکستان به وخامت گراییده است، این موضوع پیش بینی ها را تقویت می بخشد که گویا تاجکستان در تلاش برقرار ساختن روابط نزدیک با رقبای مسکو در منطقه است.

XS
SM
MD
LG